Vettbergets fornborg - Gnarp

Adress: 820 77 Gnarp Datum: Onsdag 23 maj 2018 - måndag 31 dec 2018 Visa karta

Adress: 820 77 Gnarp

Välkomna att besöka denna fornborg som ligger på Vettberget i Gnarp.

Fornborg, 90x75 m st (Ö-V). Begränsas av en huvudmur åt Ö samt några mindre spärrmurar belägna i mindre bergsklyftor.

Huvudmur åt Ö, ca 65 m l (N-S), ca 3 m br (smalnar av åt ändarna), och ca 1,5 m h. Sluttar inåt. Bestående av skärv- och klumpstenar 0,2-1m st, en del av bottenstenarna är ca 1,4 m st. I N delen av muren finns en bergklack, ca 3 m l.

Spärrmur i klyfta i N, med ingång, ca 20 m l (NV-SÖ), 1,5-3 m br och ca 1,5 m h av 0,2-0,6 m st stenar. Ingången är 2 m och belägen 3,5 m från murens SÖ kant. 15 m ÖSÖ om denna är rest av en annan spärrmur ca 3 m l, 0,8 m br och 0,3 m h, av 0,2-0,3 m st stenar. Spärrmur i klyfta i SSV, 9 m l, 1,25 m br och ca 0,5 m h av 0,5-1 m st, övermossade stenar. Muren är delvis sönderrasad. Ytterligare en spärrmur i smal klyfta i V 2 m l (N-S), 1 m br och 0,2-0,3 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Muren är raserad. I NÖ delen av borgen är en 3 m br bergklack, nu utan murrester. Borgområdet är närmast plant, sluttar obetydligt åt V. Bevuxet med enstaka tallar.

Ca 20 m Ö om borgen är en grotta, 12 m l, 0,7-1,8 m br och 3-6 m h, som bildats genom att nedfallande block lagt sig som tak i övre delen av en förkastningsspricka. Ingång i N. Grottan smalnar åt S. I mitten en öppning uppåt. På Ö väggen i N delen nära ingången, 1,25 m över markytan, finns en hällristningsliknande bildning, närmast formad som en fabula, 0,33 m l och 6,1 m br. Begränsas av en ränna 2-3 mm br och 2-3 mm dj. Botten är obetydligt lägre än stenytan för övrigt. Vetter åt S. Ytan innanför den ristningslikn. konturlinjen kan vara en naturlig vittringsyta.

N delen av den Ö muren har mycket skörbränd sten. Även hällarna runt N partiet av denna mur är skörbränt, ev. plats för vårdkase.

Koordinater (N/E)
6879134 / 623374 (SWEREF 99 TM)

Koordinater (x/y)
6879986 / 1581288 (RT-90 2,5 gon V)

Koordinater (lat/long)
N 62° 1' 27,61", E 17° 21' 27,86" (WGS84)

Terräng
Krön av hällbunden bergrygg (VNV-ÖSÖ), i sluttningarna stor och rikblockig barrskog.

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
23 Jun
Lördag 23 jun 2018 Nordanstig
24 Jun
Söndag 24 jun 2018 Nordanstig
25 Jun
Måndag 25 jun 2018 Nordanstig
26 Jun
Tisdag 26 jun 2018 Nordanstig

Om denna aktivitet

Hotell

Berggårdens Gästgiveri i Gnarp

Avstånd: 6,2 km
Berggårdens Gästgiveri är ett hotell med 50-åriga anor, en pärla mitt i Gnarp. Från Gnarp är det 4,5 mil till Sundsvall, 3,5 mil till Hudiksvall,. Berggårdens gästgiveri har endast 1 mil till havet och 4 mil till Hassela skidsportcenter.
Hotell

Mellanfjärdens Pensionat

Avstånd: 7,5 km
Välkommen till Mellanfjärdens Pensionat Spa & Relax. Att boka några dagar hos oss är ett härligt sätt att ta hand om dig själv, dina vänner och kollegor
Vandrarhem

Berggårdens Vandrarhem i Gnarp, Hudiksvall SVIF

Avstånd: 6,2 km
Berggårdens Vandrarhem och Gästgiveri är ett hotell med 50-åriga anor, en pärla mitt i Gnarp. Från Gnarp är det 4,5 mil till Sundsvall, 3,5 mil till Hudiksvall. Berggårdens Vandrarhem och Gästgiveri har endast 1 mil till havet och närmsta golfbana och 4 mil till Hassela skidsportcenter.