Kransarna - naturreservat

Adress: Skrämsta, 82070 Bergsjö Datum: Tisdag 24 jul 2018 - måndag 31 dec 2018 Visa karta

Adress: Skrämsta, 82070 Bergsjö

Länsstyrelsen har den 4 oktober beslutat att ett område ca 6 km väster om Bergsjö, kallat Kransarna, ska bli naturreservat. Kransarna omfattar ett ca 76 ha stort område bestående av värdefull naturskog, främst tall.

Värdefull naturskog i Nordanstigs kommun skyddas när Kransarna blir naturreservat

Publicerad 2017-10-04 Ämnesområde Skyddad natur
Länsstyrelsen har den 4 oktober beslutat att ett område ca 6 km väster om Bergsjö, kallat Kransarna, ska bli naturreservat. Kransarna omfattar ett ca 76 ha stort område bestående av värdefull naturskog, främst tall.

Området som ligger på berget Kransarna och skogen består av gles, olikåldrig talldominerad skog av torr lavristyp. Större delen av beståndet utgörs av tallar på mellan 100 och 150 år, men det finns ett bitvis påtagligt inslag av senvuxna 200–300-åriga tallar och cirka 200-åriga granar. Skogen är i stora delar påverkad av skogsbränder, även om det var länge sedan det senast brann. Brandspår finns i form av brända högstubbar och enstaka brandljud. Rödlistad garnlav (NT) förekommer i ganska stor omfattning men även violettgrå tagellav (NT), dvärgbägarlav (NT) och tallticka (NT) hittades i området vid länsstyrelsens inventering. Skogens gleshet gör att den skulle kunna vara en intressant lokal för värmekrävande insekter på tall, och sannolikt finns potential att hysa fler rödlistade arter än de som hittills hittats.

Lägesbeskrivning: Området ligger ca 6 km väster om Bergsjö
Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): N: 6873950 E: 601782
Fastigheter och markägare: Del av Skrämsta 9:1. Ägs av staten genom Naturvårdsverket. Fastighetsbildning pågår.
Areal (från VIC Natur): Total areal 75,7 ha
Landareal 75,7 ha
Produktiv skogsmark 70,0 ha
Därav naturskog* 56,4 ha
*Areal från länsstyrelsens naturskogsinventering
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg

Visa mer

Tillfällen

Datum Plats    
14 Aug
Tisdag 14 aug 2018 Bergsjö
15 Aug
Onsdag 15 aug 2018 Bergsjö
16 Aug
Torsdag 16 aug 2018 Bergsjö
17 Aug
Fredag 17 aug 2018 Bergsjö

Om denna aktivitet

Vandrarhem

Berggårdens Vandrarhem i Gnarp, Hudiksvall SVIF

Avstånd: 16,6 km
Berggårdens Vandrarhem och Gästgiveri är ett hotell med 50-åriga anor, en pärla mitt i Gnarp. Från Gnarp är det 4,5 mil till Sundsvall, 3,5 mil till Hudiksvall. Berggårdens Vandrarhem och Gästgiveri har endast 1 mil till havet och närmsta golfbana och 4 mil till Hassela skidsportcenter.
Hotell

Hassela Ski Resort

Avstånd: 15,6 km
Skidåkning, bad och nöje i norra Hälsingland. 8 liftar och 16 nedfarter (längsta nedfart 2500m, fallhöjd 310m), snowpark, längdspår, skotersafari, barnaktiviteter, bad, restauranger, nöje, skidskola och skidshop.
Hotell

Berggårdens Gästgiveri i Gnarp

Avstånd: 16,6 km
Berggårdens Gästgiveri är ett hotell med 50-åriga anor, en pärla mitt i Gnarp. Från Gnarp är det 4,5 mil till Sundsvall, 3,5 mil till Hudiksvall,. Berggårdens gästgiveri har endast 1 mil till havet och 4 mil till Hassela skidsportcenter.