Gröntjärns vandringsled

Adress: Bjuråker Datum: Lördag 1 apr 2017 - torsdag 15 nov 2018 Visa karta

Adress: Bjuråker

12 km lättvandrad mellan Sandvik och Bratthe.

Längs leden ligger den turkosfärgade, klara Gröntjärn med sitt varierande vattenstånd och sina ovanliga växter. Vid Gröntjärn finns två vindskydd. Även i Bratthe finns vindskydd, samt en vacker utsikt över nejden.

Källa: Länsstyrelsen Gävlebeorg hemsida:
Gröntjärns naturreservat besöks främst för sina geologiska värden och sina märkliga hydrologiska förhållanden. Reservatet ligger i en trång dalgång, omgiven av höga berg, ca 5 km väster om byn Västerstråsjö, 25 km nordväst om Delsbo.

Bildad vid isavsmältningen
Området är en del av en märklig isälvsavlagring bildad i samband med inlandsisens avsmältning för ca 8 500 år sedan. På många ställen finns så kallade dödisgropar, vilka är spår efter enskilda isblock som legat inlagrade i grus- och sandmassorna. När blocken smälte sjönk marken ihop och bildade större eller mindre gropar med branta kanter. Flera av groparna är idag vattenfyllda tjärnar eller sjöar. Den märkligaste av dessa är Gröntjärn.

Spektakulära vattenståndsvariationer
Inga bäckar förser tjärnen med vatten. Till stor del beror det på att regnvattnet genast kan leta sig ner till grundvattnet genom den genomsläppliga marken. Grundvattnet är sedan det vatten som fyller flera av områdets sjöar och tjärnar. Gröntjärns vackert turkosgröna färg är en effekt av detta då grundvatten, till skillnad från vatten i tillrinnande bäckar, är fritt från partiklar.
Gröntjärn är intressant genom sina stora vattenståndsvariationer. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå uppgår till mer än 13 meter. Detta beror på ett komplicerat samspel mellan ytvatten, grundvatten och grundvattenutflöde.

Mosippa och getväppling
Växtligheten är anpassad till områdets torra markförhållanden, och tallskog med olika bärris och lavar täcker stora delar av reservatet. Mosippa förekommer ovanligt rikligt vid dödisgropar på hedarna i området. Vid Gröntjärns stränder finner man en fattig men intressant flora med bl a istidsrelikten fjällnejlika, samt getväppling och ängsvide.

Fakta
Storlek: 154 ha
Bildat: 1978
Kommun: Ljusdals och Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och vatten
Service: Parkeringsplats, informationsskylt, vindskydd, rastplats, eldplats, stigar (3,5 km), torrtoalett och sopmaja.


För mer info, se hemisida.

Show more

Tillfällen

Datum Plats    
1 Apr
Söndag 1 apr 2018 Hela Hudiksvalls kommun
2 Apr
Måndag 2 apr 2018 Hela Hudiksvalls kommun
3 Apr
Tisdag 3 apr 2018 Hela Hudiksvalls kommun
4 Apr
Onsdag 4 apr 2018 Hela Hudiksvalls kommun
Bo på Lantgård

Bo på Lantgård, Norrigården Annexet

Avstånd: 23,6 km
Vill Du bo på lantgård erbjuder Norrigårdens annex Boende i gammal lantmiljö, smakfullt renoverad lägenhet. Två flerbäddsrum för 6-8 personer. Stort kök med kylskåp för självhushåll. Badrum med dusch, VC och tvättmaskin, stor hall.
Bo på Fäbodvall

Bo på fäbodvall, Norrigården Gådavallen

Avstånd: 23,6 km
Genuin fäbodvall som har byggnader och anor från 1600-talet. Levande fäbodvall med betande djur på sommaren.
Bo på Fäbodvall

Bo på fäbodvall, Akinvallen

Avstånd: 17,7 km
Bo i vår fina genuina stuga på fäbodvallen Akinvallen. Vallstugan liksom vallen ligger fint till i södersluttning ner mot Akinvalltjärn. Öppen ängsmark med betande får mellan tjärn och stuga.