Gnarpsskaten - Naturreservat

Datum: Lördag 1 apr 2017 - måndag 31 dec 2018 Visa karta
Vägbeskrivning: Sydost om Sörfjärden i Gnarp sticker en lång udde ut som kallas Skatudden. Naturreservatet ligger på uddebs yttersta del sydost om Sörfjärden. Vanrda Kustleden åt sydost från Varpsand i Sörfjärden eller åk skogsbilväg österut från Kustvägen strax söder om golfbanan. En stig leder från vägens slut till reservatet.