Naturreservat Majorns Hage

Adress: 820 10 Arbrå Visa karta

Adress: 820 10 Arbrå

Majorns Hage ligger i Arbrå. Naturreservatet är en hage som har betats sedan 1700-talet och som är växtplats för många speciella arter.

Naturreservatet består av en öppen betesmark och en äldre skog som båda har betats sedan 1700-talet. Som en följd av den långa traditionen av bete innehåller området höga naturvärden i form av växter och strukturer förknippade med lång beteshävd. Några av de skyddsvärda och betesgynnade arter som växer på den öppna marken är stagg, bockrot, ögontröst, kattfot, tätört, låsbräken och ormrot.

I skogsmarken finns även höga naturvärden i form av arter förknippade med äldre skog, bland annat i form av flera nedbrytarsvampar som är upptagna på den s.k. rödlistan, som är Artdatabankens lista över arter som är hotade nationellt.

Läge: 1 km nordväst om Arbrå
Storlek: 12 ha
Bildat: 2013
Kommun: Bollnäs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Hagmark och skog
Serviceinformation: Informationstavlor

Visa mer

Om denna aktivitet

Hotell

Vilan Hotell & Restaurang

Avstånd: 7,4 km
Orbaden i vackra Ljusnandalen är en välkänd turistplats i Hälsingland. Vilan har funnits i Orbaden sedan 1920-talet.
Hotell

Arbrå Wärdshus

Avstånd: 200 meter
Arbrå Wärdshus har en lång historia och tradition, men under en tid har lokalerna stått tomma – tills nu, då vi återigen slår upp portarna till denna mytomspunna restaurang och hotell i Arbrå.
Camping

Orbadens Camping / Camping

Avstånd: 7,5 km
Orbadens Camping ligger vackert vid älven Ljusnan och Hälsinglands Riviera. Här hittar du mängder av utflyktsmål inom 5-50 minuter. 30 min till Järvsö, 20 minuter till Bollnäs och 45 min till Söderhamn.