Naturreservat Majorns Hage

Adress: 820 10 Arbrå Visa karta

Adress: 820 10 Arbrå

Majorns Hage ligger i Arbrå. Naturreservatet är en hage som har betats sedan 1700-talet och som är växtplats för många speciella arter.

Naturreservatet består av en öppen betesmark och en äldre skog som båda har betats sedan 1700-talet. Som en följd av den långa traditionen av bete innehåller området höga naturvärden i form av växter och strukturer förknippade med lång beteshävd. Några av de skyddsvärda och betesgynnade arter som växer på den öppna marken är stagg, bockrot, ögontröst, kattfot, tätört, låsbräken och ormrot.

I skogsmarken finns även höga naturvärden i form av arter förknippade med äldre skog, bland annat i form av flera nedbrytarsvampar som är upptagna på den s.k. rödlistan, som är Artdatabankens lista över arter som är hotade nationellt.

Läge: 1 km nordväst om Arbrå
Storlek: 12 ha
Bildat: 2013
Kommun: Bollnäs kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Hagmark och skog
Serviceinformation: Informationstavlor

Visa mer

Om denna aktivitet

Camping

Orbadens Camping / Camping

Avstånd: 7,5 km
Orbadens Camping ligger vackert vid älven Ljusnan och Hälsinglands Riviera. Här hittar du mängder av utflyktsmål inom 5-50 minuter. 30 min till Järvsö, 20 minuter till Bollnäs och 45 min till Söderhamn.
B & B

Bollegården Sporthotell

Avstånd: 10,9 km
Bollegården Sporthotellligger mitt i Bollnäs friluftsområde vid Bolleberget i Bollnäs, Hälsingland. Hit kommer du som vill bo i lugnet mitt i naturen, nära till mängder av sport och friluftsmöjligheter.
Hotell

Orbaden SPA & Resort

Avstånd: 7,6 km
Välkommen till Orbaden, en magisk plats. Här fyller du på med energi och går ner i varv via kraften i naturen och de omgivande bergen i dalgången.